Nytt

Årsmöte 12 mars 

Fornskriftsällskapets årsmöte äger rum 12 mars kl 18.00  på Riksarkivet i Östersund, Sjögrensalen. Kl 19 följer ett föredrag av Riksarkivets David Haskyia som berättar om Riksarkivets satsning på HTR dvs handskriftsläsning med hjälp av AI. 

Kallelse årsmöte 2024-03-12

Årsberättelse för Jämtlands läns fornskriftsällskap 2023

Verksamhetsplan för Jämtlands länsfornskriftsällskap2024.pdf

Fornskriftsällskapet i Dagens Nyheter

I Dagens Nyheter 8 februari 2024 omnämns Fornskriftsällskapets modell för 1600-talsskrift som vi skapat genom Transkribus och som nu ingår i Riksarkivets stora AI-robot The Swedish Lion. Inom kort kommer den att finnas på Riksarkivets hemsida där allmänheten kan lägga in handskrifter och få dem automatiskt transkriberade. AI-verktyg används för att läsa dokument från1600-talet – DN.se

Jämtlands och Härjedalens diplomatarium är digitaliserat

Alla delar av Jämtlands och Härjedalens diplomatarium är nu inskannade och fritt nedladdningsbara. Inskanningen har gjorts av Göteborgs universitetsbibliotek 2023 på uppdrag av fornskriftsällskapet. Gå in under publikationer för att ladda ner filerna på din dator. Diplom – medeltida brev

Vi har fått SWISH

Med det kan du betala medlemsavgiften och köpa böcker. Kom i håg att ange vad betalningen gäller.
Nr  1231214451
 
 

Nya publikationer

Sept 2023

Revsunds sockenstämoprotokoll 1751-1863
Redigerade av Ingegerd Richardsson och Märit Magnusson

Närmare 400 sidor transkriberad text som på ett ingående sätt berättar om livet i Revsunds socken under hundra år.

 
 

Gårdar och arrenden

25 augusti 2023 lanserades boken Gårdar och arrenden. Jämtlands och Härjedalens bygsellängder 1601-1645 (2023): Utgivna av Georg Hansson och Olof Holm med ortsregister utarbetat av Karl Göran Eriksson.  Boken kostar 250 kr, men medlemmar köper den för rabatterat pris, 200 kr.  Porto 90 kr tillkommer.  Den  beställs på e-post: ordf@fornskrift.se

Bygsellängderna innehåller uppgifter om arrendeavtal på kronans gårdar och avradsland och om den speciella avgift, bygseln, som samlades in i samband med att avtalen ingicks.
I fogdarnas handskrivna räkenskaper upptas bygselintäkterna tillsammans med saköresintäkterna (böterna). Denna bok anknyter på så sätt till Fornskriftsällskapets tidigare utgåva Böter och fredsköp. Jämtlands och Härjedalens saköreslängder 1601–1645 (2016).

Lanseringen hölls i Riksarkivets lokaler i anslutning till Släktforskardagarna 2023. I samband med lanseringen höll Olof Holm ett välbesökt och uppskattat fördrag om den nya utgåvan.

Fornskriftsällskapets tidigare utgåva Böter och fredsköp. Jämtlands och Härjedalens saköreslängder 1601–1645 är slutsåld men finns nu att ladda ned som pdf.
 
 
 
 
 
 
 

 

Avskriftsgruppens träffar

En gång i månaden träffas avskriftsgruppen på Arkivet för att berätta för varandra om problem och möjligheter man stött på under transkriberingen av gamla texter. Nya medlemmar är välkomna – anmäl er till mia.nilsson@faj.se

Transkribus

Läs en artikel i Vetenskapsrådets tidskrift Curie om vårt arbete med Transkribus –  Datorprogram tolkar gamla handskrifter med hjälp av AI – Tidningen Curie

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vi gör historien läsbar