Nytt

22 oktober 2019 ska representanter för Fornskriftsällskapet delta i en workshop i Stockholm arrangerad av DIGISAM och Riksarkivet om Artificiell intelligens och läsning av gammal skrift (HTR). Vi ska berätta om våra erfarenheter med Transkribus.

15 september skrev Länstidningen en helsidesartikel om vårt arbete med att försöka använda Artificiell intelligens  (Transkribus) för att läsa gammal skrift. Tyvärr är artikeln bara läsbar mot betalning.

22/8 höll Per Rejving föredrag om Grytans handlingar vid Brunflo hembygdsgård.

Fornskriftsällskapet är medarrangörer till föreläsningen som Magnus Västebro håller om sin bok ”Svälten”  på Östersunds bibliotek 28/8 2019.

Årsmöte hölls 26 mars 2019. Årsmötesprotokoll 2019 finner du här

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsplan 2019

Vi gör historien läsbar