Nytt

22/8 höll Per Rejving föredrag om Grytans handlingar vid Brunflo hembygdsgård.

Fornskriftsällskapet är medarrangörer till föreläsningen som Magnus Västebro håller om sin bok ”Svälten”  på Östersunds bibliotek 28/8 2019.

Årsmöte hölls 26 mars 2019. Årsmötesprotokoll 2019 finner du här

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsplan 2019

Vi gör historien läsbar