Nytt

Nya publikationer

Sept 2023

Revsunds sockenstämoprotokoll 1751-1863
Redigerade av Ingegerd Richardsson och Märit Magnusson

Närmare 400 sidor transkriberad text som på ett ingående sätt berättar om livet i Revsunds socken under hundra år.

Övriga publikationer

25 augusti 2023 lanserades boken Gårdar och arrenden. Jämtlands och Härjedalens bygsellängder 1601-1645 (2023): Utgivna av Georg Hansson och Olof Holm med ortsregister utarbetat av Karl Göran Eriksson.  Boken kostar 250 kr, men medlemmar köper den för rabatterat pris, 200 kr. Den  beställs på e-post: ordf@fornskrift.se

Bygsellängderna innehåller uppgifter om arrendeavtal på kronans gårdar och avradsland och om den speciella avgift, bygseln, som samlades in i samband med att avtalen ingicks.
I fogdarnas handskrivna räkenskaper upptas bygselintäkterna tillsammans med saköresintäkterna (böterna). Denna bok anknyter på så sätt till Fornskriftsällskapets tidigare utgåva Böter och fredsköp. Jämtlands och Härjedalens saköreslängder 1601–1645 (2016).

Lanseringen hölls i Riksarkivets lokaler i anslutning till Släktforskardagarna 2023. I samband med lanseringen höll Olof Holm ett välbesökt och uppskattat fördrag om den nya utgåvan.

Fornskriftsällskapets tidigare utgåva Böter och fredsköp. Jämtlands och Härjedalens saköreslängder 1601–1645 är slutsåld men finns nu att ladda ned som pdf.

Avskriftsgruppens träffar

En gång i månaden träffas avskriftsgruppen på Arkivet för att berätta för varandra om problem och möjligheter man stött på under transkriberingen av gamla texter. Nya medlemmar är välkomna – anmäl er till mia.nilsson@faj.se

Transkribus

Läs en artikel i Vetenskapsrådets tidskrift Curie om vårt arbete med Transkribus –  Datorprogram tolkar gamla handskrifter med hjälp av AI – Tidningen Curie


Vi gör historien läsbar