Nytt

Nya publikationer

I maj 2021 publicerades Hallens tingslags domboksprotokoll 1701-1710 avskrivna och redigerade av Andreas Tegen.

I april 2021 publicerades Häradshövding Nordenströms memoarer 1804-1882 redigerade av May-Britt Pellving.

I april 2021 publicerades UNDERSÅKERSBOKEN
En samlingshandskrift från 1600-talet med recept, räkenskaper, protokoll, dokumentavskrifter med mera från Undersåkers kyrkoarkiv, vol. N I: 1. Avskriften är gjord av Karin Bark och personal på Landsarkivet i Östersund.

I mars 2021 publicerades Sunne tingslags domboksprotokoll 1691 – 1700 avskrivna och redigerade av Georg Hansson och Andreas Tegen.

 

Möten m.m.

Läsakuten!

Vid tre tillfällen under våren 2021  arrangerade  Fornskriftsällskapet tillsammans med Riksarkivet i Östersund och Studieförbundet Vuxenskolan  digitala möten  där vi hjälpte allmänheten att  tyda svåra ord som man kört fast med. Vi återupptar Läsakuten till hösten.

Årsmöte hölls tisdagen den 23 mars 2021, kl. 16.00 digitalt. Mötesprotokollet hittar du här. Årsmötesprotokoll 2021

 

 

Vi gör historien läsbar