Nytt

Nya publikationer

I april 2021 publicerades Häradshövding Nordenströms memoarer 1804-1882 redigerade av May-Britt Pellving.

 

I april 2021 publicerades UNDERSÅKERSBOKEN
En samlingshandskrift från 1600-talet med recept,
räkenskaper, protokoll, dokumentavskrifter med mera från
Undersåkers kyrkoarkiv, vol. N I: 1
Avskriften är gjord av Karin Bark och
personal på Landsarkivet i Östersund

 

I december 2020 publicerades domböckerna från Rödön 1649-1700 på vår hemsida. De är avskrivna och redigerade av Andreas Tegen och Sonja Olausson Hestner.
Också domböckerna från Lit 1691-1700 blev publicerade på hemsidan i december 2020, avskrivna och redigerade  av Andreas Tegen och Sonja Olausson Hestner.

 

Ovikens domböcker 1649-1690 är avskrivna och redigerade av Curt Malting och är publicerade på hemsidan

 

Möten m.m.

 

Läsakuten!

Vid tre tillfällen i vår  arrangerade  Fornskriftsällskapet tillsammans med Riksarkivet i Östersund och Studieförbundet Vuxenskolan  digitala möten  där vi hjälpte allmänheten att  tyda svåra ord som man kört fast med. Vi återupptar Läsakuten till hösten.

Årsmöte hölls tisdagen den 23 mars 2021, kl. 16.00 digitalt. Mötesprotokollet hittar du här. Årsmötesprotokoll 2021

 

 

Vi gör historien läsbar