Nytt

Läsakuten på Arkivet 14 mars 2023

14 mars kl 16-20 kan du ta med dig texter du tycker är svåra att läsa till Landsarkivets läsesal. Där får du hjälp av medlemmar från Fornskriftsällskapet att tyda bokstäverna. Drop in. Välkommen!

Avskriftsgruppens träffar

En gång i månaden träffas avskriftsgruppen på Arkivet för att berätta för varandra om problem och möjligheter man stött på under transkriberingen av gamla texter. Nya medlemmar är välkomna – anmäl er till mia.nilsson@faj.se

Transkribus

Läs en artikel i Vetenskapsrådets tidskrift Curie om vårt arbete med Transkribus –  Datorprogram tolkar gamla handskrifter med hjälp av AI – Tidningen Curie


Årsmöte 2023

Årsmöte hålls 21 mars 2023  kl 18.00 på Landsarkivet i Östersund. I anslutning till årsmötet kommer Carina Strömberg att hålla föredraget ”Räkenskaper som historisk källa”.  Förfriskningar utlovas. Välkommen!

Verksamhetsberättelse 2022 Jämtlands läns fornskriftsällskap

Verksamhetsplan för Jämtlands läns fornskriftsällskap 2023

Nya publikationer

I februari 2023  publicerades Ragunda tingslags domboksprotokoll 1691–1700 avskrivna och redigerade av Tobias Sundin

Vi gör historien läsbar