Diplom – medeltida brev

Jämtlands och Härjedalens diplomatarium.
Tredje delen 1520 – 1530, utarbetad av Olof Holm. Utgiven 1995, XII + 314 sidor, 17×22 cm, trådhäftad. 
Pris: 50 kr, kan köpas från Landsarkivet i Östersund.

Jämtlands läns Biblioteks Diplomatariekommitté utgav under åren 1943-1991 Jämtlands och Härjedalens diplomatarium, med brev och andra handlingar för tiden 1257 till 1519. Dessa utkom i två delar med sammanlagt åtta häften. Tack vare studeranden Olof Holm blev det möjligt att utge ytterligare en del.

Supplement till Jämtlands och Härjedalens diplomatarium. Det  är också utarbetat av Olof Holm och innehåller förutom ett 60-tal brev som saknas i Diplomatariets tre delar, en mängd omdateringar, rättelser och anmärkningar, samt register. Supplementet ingår som nummer 3 i Landsarkivets serie Forskningsrapporter. Utarbetad 1995. Kan köpas för 50 kr.

Härjedalsbrev 1531-1645 redigerade av Christer Kalin.
I denna digitala textugåva publiceras ett 170-tal brev eller diplom rörande landskapet Härjedalen från perioden 1531-1645. Utgåvan tar vid där Jämtlands och Härjedalens diplomatarium slutar. Den bildar därmed ett viktigt komplement till diplomatariet.

Freden i Brömsebro 1645. Trohetsederna med alla undertecknare från Jämtland, Härjedalen och Dalarna. Utgivna av Kjell Hoffman (2000). Bok som kan köpas på Landsarkivet i Östersund. Pris 50 kr

Vi gör historien läsbar