Kyrkböcker

Olof Bertilssons kyrkobok, förd i Sveg och Offerdal 1636–1668. Utarbetad av Solbritt Hellström och Christer Kalin (2006). Kan köpas på Landsarkivet i Östersund för 90 kr.

Kyrkoarkiven i länsarkivet i Östersund 1939. En översikt. Utarbetad av länsarkivarie R. Svedlund (1939)

Vi gör historien läsbar