Kyrkböcker

Olof Bertilssons kyrkobok, förd i Sveg och Offerdal 1636–1668. Utarbetad av Solbritt Hellström och Christer Kalin (2006). Kan köpas på Landsarkivet i Östersund för 90 kr.

Kyrkoarkiven i länsarkivet i Östersund 1939. En översikt. Utarbetad av länsarkivarie R. Svedlund (1939)

UNDERSÅKERSBOKEN
En samlingshandskrift från 1600-talet med recept,
räkenskaper, protokoll, dokumentavskrifter med mera.
Undersåker kyrkoarkiv volym NI:1. Avskrift gjord av Karin Bark och
personal på Landsarkivet i Östersund

Vi gör historien läsbar