Kontaktuppgifter

Ordförande: landsarkivarie Maria Press  tel 010-476 89 02
Sekreterare:  Agneta Brink  tel 010-476 89 22
Kassör: Carina Strömberg

e-post: ordf@fornskrift.se

Postadress:
Jämtlands läns fornskriftsällskap
co/Landsarkivet i Östersund
Arkivvägen 1
831 52 Östersund

Org.nr 893201-5954

Medlemsavgiften är 100 kr per år.

 

 

 

 

Vi gör historien läsbar