Medverka

Inom sällskapet finns två avskriftsgrupper verksamma. Den ena gruppen arbetar med äldre material, bland annat domböcker under ledning av Georg Hansson.

Den andra gruppen leds av Mia Nilsson och arbetar med nyare material från 18-1900-talet. Än så länge är fyra häften publicerade.   Den gruppen brukar mötas en gång i månaden på Landsarkivet för att diskutera dela med sig av erfarenheter och problem.  En del medlemmar möts ofta på egen hand på arkivet för att hjälpa varandra, att vara med i en avskriftsgrupp kan vara väldigt socialt! 

Deltagare från bägge grupperna har börjat experimentera med dataprogrammet Transkribus som genom Artificiell intelligens kan lära sig att läsa gammal skrift. Läs mer under menypunkten Transkribus.

Du är hjärtligt välkommen att bli med i en avskriftsgrupp! Ta kontakt på mejl ordf@fornskrift.se 

 

Vi gör historien läsbar