Sockenstämmoprotokoll

Protokollen från sockenstämmorna finns för många socknar i Jämtland och Härjedalen bevarade från mitten/slutet av 1700-talet och fram till att sockenstämman, som en följd av kommunreformen, upphörde som institution 1862. Endast i undantagsfall finns äldre protokoll bevarade, trots att sockenstämman som företeelse sannolikt har medeltida ursprung. Följande protokoll är avskrivna och publicerade:

Föllinge sockenstämmoprotokoll 1761-1862 Redigerade av Rolf Olsson.

Hotagens 1797 -1863 och Frostvikens 1822-1863 sockenstämmoprotokoll Redigerade av Rolf Olsson.

Häggenås sockenstämoprotokoll 1821-1862 redigerade av Birgitta Nyman.

Rödöns sockenstämmoprotokoll 1742-1862, samt De äldstes råds protokoll 1750-1761redigerade av Märta Olsson och Georg Hansson.

Åre sockenstämmoprotokoll 1754-1863 Redigerade av Karin Bark.

Som ett tips kan nämnas att det sedan tidigare finns ämnesregister utgivna till drygt 20 jämtländska socknars sockenstämmoprotokoll. Dessa finns att ta del av på Riksarkivets hemsida på denna länk Sockenstämmor. I den går det att fritextsöka eller välja att söka på ämnesområden och dessutom kan man välja att söka enbart på en socken.

Vi gör historien läsbar