Vi gör historien läsbar!

Jämtlands läns fornskriftsällskap är en förening som jobbar med att skriva av och publicera historiskt källmaterial med målsättningen att bidra till utforskandet av Jämtlands och Härjedalens historia.  

Fornskriftsällskapets medlemmar är historiskt intresserade personer som på sin fritid engagerar sig i avskriftsarbetet.  Därmed gör de det möjligt för akademiska forskare, skolelever och andra att ta del av källmaterial som ger en ovärderlig inblick i enskilda människors liv och det lokala samhällets utveckling.  Idag har sällskapet ca 70 medlemmar.

Flera böcker har givits ut sedan sällskapet startades 1928, men nu publiceras de flesta avskrifterna  gratis som PDF-filer på denna hemsida.

Det är stor bredd i materialet som skrivs av,  allt från 1600-talstexter till källor skapade på 1900-talet.  Källmaterialet finns i Landsarkivet i Östersund och i Föreningsarkivet i Jämtlands län som föreningen har ett tätt samarbete med.  

Föreningen arbetar också med att spåra upp  handlingar från tiden före 1700 som finns i privat ägo för att kunna göra avskrifter av dem. 

Vill du bli med i föreningen?  Det är både lärorikt och socialt! Och man måste inte vara historiker för att vara med…

Hör av dig till ordf@fornskrift.se

Vi gör historien läsbar