Domböcker

Om det titeln inte är en länk  så saknas digital utgåva. Boken kan då köpas på Landsarkivet.

 Domböcker

Slagsmål, incest, ölstölder och mökränkningar. I få andra historiska källor kommer man människan så nära som i häradsrätternas domböcker. I de jämtländska domböckerna och landstingsprotokollen kryper man vardagsjämten in på livet. Målen behandlar naturligtvis inte bara de brutalare sidorna i tillvaron utan vittnar även om fridsammare strävanden som exempelvis uppodling av mark som legat öde och förbättrande av vägar och skolundervisning.

Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll. I. Jämtlands domböcker 1621–1628 (1933)

Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll. II. Jämtlands domböcker 1634–1643  (1934)

Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll. III. Jämtlands landstingsprotokoll 1621–1643 (1939). Med Register till alla delarna.

Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll. IV. 1647–1648. Utgivna av Kjell Hoffman (1989). Bok. Pris 50 kr

Alsens tingslags domböcker 1649-1679 redigerade av Curt Malting.

Hackås tingslags domboksprotokoll 1649-1679 Redigerade av Curt Malting.

Hammerdals tingslags domböcker 1649-1690
samt 1691-1700 redigerade av Georg Hansson.

Lits tingslags domböcker 1649-1690 red. av Sonja Olausson Hestner och Monica Kämpe.

Offerdals tingslags domböcker 1649-1690
samt 1691-1700 redigerade av Curt Malting.

Ragunda tingslags domböcker 1649-1690 redigerade av Tobias Sundin.

Revsunds tingslags domböcker 1649-1700 red. av Ingegerd Richardsson.

Svegs tingslags domböcker 1649-1690 red. av Marianne Andersson.

Undersåkers tingslags domböcker 1649-1690 redigerade av Karin Bark.

Undersåkers tingslags domboksprotokoll 1691-1700 redigerade av Karin Bark.

Räfsten med jämtarna 1613. Rannsakningsprotokollen efter Baltzarfejden. Utg. av Hasse Petrini (1959). Pris 90 kr
Åren 1611-1612 hölls Jämtland ockuperat av svenska trupper. Jämtarna, som undvek att bekämpa ockupanterna, betraktades av den danska överheten som förrädare. Genom en serie av rättegångar försökte man få fram vilka dessa var, samtliga bondgårdar och deras brukare undersöktes. Resultatet av ”räfsten” blev att alla som – på ett eller annat sätt – gått de svenska ockupanterna till mötes miste sin rätt till de hemman de ärvt och brukat. Med en utförlig översikt av Baltzarfejden och flera register.

Skogsavvittringen

Skogsavvittringen i Jämtland. Protokoll rörande Ragunda tingslag och Borgvattnet 1759-1779 red. Anders Sjöberg.

Skogsavvittringen i Jämtland 1755-1758
Protokoll från Ragunda tingslag red. av Anders Sjöberg.
Andra, utökade utgåvan.

Protokollen från skogsavvittringen i Jämtland 1755–1786 utgör ett värdefullt historiskt källmaterial, inte bara för att följa avvittringsprocessen i sig, med sina motsättningar mellan bönder på gamla hemman, nybyggare, stat och skogsbruksintressenter, utan också för de rikliga upplysningarna om hur gårdar och utmarker brukades på den tiden, om gränser och ortnamn. I protokollen ingår även referat av äldre tiders handlingar, som bönder lagt fram i rätten för att försvara sina rättigheter till skog och mark.

Vi gör historien läsbar