Berättelser, brev och beskrivningar

Fale Burmans dagböcker över resor genom Jämtland 1793-1802  (Äldre maskinskriven avskrift).

Fale Burmans anteckningar om Jämtland, i urval (1930).

Sockenbeskrivningar från Jämtland och Härjedalen 1818–1821, insända till Jämtlands läns Kungl. Hushållningssällskap (1941).

Peterson-Bergers brev till Helga Englund, 1902-1925
redigerade av Eva Sundin.

Gertrud Dahléns berättelser om Jul, Julkusar och Faster Lotta
redigerade av Märit Magnusson.

Urkunder rörande Jämtlands läns tillkomst. Med inledning av Erik Hamrell. Andra utökade upplagan (1965). Kan köpas på Landsarkivet i Östersund. Pris 10 kr

Vi gör historien läsbar