utgivning

De flesta av våra avskrifter är tillgängliga digitalt som PDF-filer och kan laddas ned gratis.  En del avskrifter är utgivna i bokform, de böcker som är slutsålda har skannats in och är också tillgängliga som PDF-filer. Om länkar saknas betyder det att avskriften bara  kan köpas som bok på Landsarkivet i Östersund.

Du kan söka i PDF-filerna genom att trycka Ctrl F.

Om du vill köpa en bok – besök Landsarkivet eller mejla: ordf@fornskrift.se
Riksarkivet i Östersund, Arkivvägen 1, 831 52 Östersund. Tel: 010-476 89 50 .

Vi har börjat göra avskrifter med hjälp av verktyget Transkribus. Vi publicerar råtexterna, som inte är rättade under menypunkten Transkribus. När de är korrekturlästa kommer de att flyttas över till nedanstående lista.

Här följer en tematisk sammanställning av sällskapets samtliga avskrifter. 

Domböcker

Sockenstämmoprotokoll

Skattelängder, jordeböcker och avradsland (räkenskaper)

Diplom – medeltida brev

Kyrkoböcker

Beskrivningar, brev och berättelser

 

Vi gör historien läsbar