utgivning

De flesta av våra avskrifter är tillgängliga digitalt som PDF-filer och kan laddas ned gratis.  En del avskrifter är utgivna i bokform, de böcker som är slutsålda har skannats in och är också tillgängliga som PDF-filer. Om länkar saknas betyder det att avskriften bara  kan köpas som bok på Landsarkivet i Östersund.

Om du vill köpa en bok – besök Landsarkivet eller mejla:
Landsarkivet i Östersund, Arkivvägen 1, 831 52 Östersund. Tel: 010-476 89 50 . e-post

Här följer en tematisk sammanställning av sällskapets samtliga avskrifter. 

Domböcker

Sockenstämmoprotokoll

Skattelängder, jordeböcker och avradsland (räkenskaper)

Diplom – medeltida brev

Kyrkoböcker

Beskrivningar, brev och berättelser

 

Vi gör historien läsbar