Diplom – medeltida brev

Jämtlands och Härjedalens diplomatarium.

Alla delar av Jämtlands och Härjedalens diplomatarium är  inskannade och fritt nedladdningsbara. Inskanningen har gjorts av Göteborgs universitetsbibliotek 2023 på uppdrag av fornskriftsällskapet. När du klickar på länken hamnar du på Göteborgs universitetsbiblioteks hemsida, därifrån kan du ladda ner PDF-filen på din egen dator.
Del 1
Del 1:1 – tiden fram till 1350
Del 1:2 – 1350-1418
Del 1:3 – 1418-1450
Del 1 – Register

Del 2
Del 2:1 – (1405) 1451-1475
Del 2:2 – 1476-1500
Del 2:3 – 1500-1519
Del 2 – Register

Del 3
Del 3 – 1520-1530

Supplement till Jämtlands och Härjedalens diplomatarium. Det  är utarbetat av Olof Holm och innehåller förutom ett 60-tal brev som saknas i Diplomatariets tre delar, en mängd omdateringar, rättelser och anmärkningar, samt register. Supplementet ingår som nummer 3 i Landsarkivets serie Forskningsrapporter. Utarbetad 1995. Kan köpas för 50 kr.

Härjedalsbrev 1531-1645 redigerade av Christer Kalin.
I denna digitala textugåva publiceras ett 170-tal brev eller diplom rörande landskapet Härjedalen från perioden 1531-1645. Utgåvan tar vid där Jämtlands och Härjedalens diplomatarium slutar. Den bildar därmed ett viktigt komplement till diplomatariet.

Freden i Brömsebro 1645. Trohetsederna med alla undertecknare från Jämtland, Härjedalen och Dalarna. Utgivna av Kjell Hoffman (2000). Bok som kan köpas på Landsarkivet i Östersund. Pris 50 kr

Vi gör historien läsbar