Kyrkböcker

Olof Bertilssons kyrkobok, förd i Sveg och Offerdal 1636–1668. Utarbetad av Solbritt Hellström och Christer Kalin (2006). Kan köpas på Landsarkivet i Östersund för 90 kr.

Kyrkoarkiven i länsarkivet i Östersund 1939. En översikt
Utarbetad av länsarkivarie R. Svedlund (1939)

Undersåkers kyrkoarkiv (vol N1:1). Undersåkersboken.
En samlingshandskrift från 1600-talet med recept,
räkenskaper, protokoll, dokumentavskrifter med mera.
Redigerade av Karin Bark och personal vid Landsarkivet

Åre kyrkoarkiv (vol LIa:1). Räkenskaper för kyrkan 1613-1690.
Redigerade av Karin Bark

Vi gör historien läsbar