Sockenstämmoprotokoll

Protokollen från sockenstämmorna finns för många socknar i Jämtland och Härjedalen bevarade från mitten/slutet av 1700-talet och fram till att sockenstämman, som en följd av kommunreformen, upphörde som institution 1862. Endast i undantagsfall finns äldre protokoll bevarade, trots att sockenstämman som företeelse sannolikt har medeltida ursprung. Följande protokoll är avskrivna och publicerade:

Föllinge sockenstämmoprotokoll 1761-1862
Redigerade av Rolf Olsson

Hotagens 1797 -1863 och Frostvikens 1822-1863 sockenstämmoprotokoll
Redigerade av Rolf Olsson

Häggenås sockenstämoprotokoll 1821-1862
Redigerade av Birgitta Nyman

Revsunds sockenstämoprotokoll 1751-1863
Redigerade av Ingegerd Richardsson och Märit Magnusson

Rödöns sockenstämmoprotokoll 1742-1862, samt De äldstes råds protokoll 1750-1761
Redigerade av Märta Olsson och Georg Hansson

Åre sockenstämmoprotokoll 1754-1863
Redigerade av Karin Bark

Ämnesregister

På Riksarkivets webbplats finns ämnesregister till drygt 20 jämtländska socknars sockenstämmoprotokoll. I registret kan du fritextsöka, söka på ämnesområden och välja att söka enbart på en socken. Använd nedanstående länk.
Ämnesregister till sockenstämmoprotokollen 

Vi gör historien läsbar