Om oss

Jämtlands läns fornskriftsällskap bildades 1928, för att ”genom utgivande av historiska urkunder och annat otryckt källmaterial samt preliminär bearbetning av detsamma bidraga till utforskandet av Jämtlands och Härjedalens historia”. Under tiden fram till 1959 utgavs elva olika skrifter, därefter upphörde verksamheten.

År 1987 rekonstruerades fornskriftsällskapet, varvid reviderade stadgor antogs och bokutgivningen fortsatte. År 2009 påbörjades också en utgivning av ”orienterande avskrifter”, i serien Källor till Jämtlands och Härjedalens historia. För många personer är även 1800- och 1900-talets handskrifter svåra att tyda, och Fornskriftsällskapet har därför under senare år också börjat göra avskrifter av modernare, och ofta mer lättillgängligt, material så som brevsamlingar, dagböcker, folklivsskildringar och föreningsprotokoll m.m. 

Källmaterialet som skrivs av förvaras på Landsarkivet i Östersund och Föreningsarkivet i Jämtlands län. Ordförande i föreningen är landsarkivarie Maria Press.

Sällskapet har för närvarande ett 70-tal medlemmar. Medlemsavgiften är 100 kr per år.  Vill du bli medlem? Kontakta ordf@fornskrift.se 

Vi gör historien läsbar