Berättelser, brev och beskrivningar

Häradshövding Nordenströms memoarer 1804-1882 
Redigerade av May-Britt Pellving

Peterson-Bergers brev till Helga Englund, 1902-1925
Redigerade av Eva Sundin.

Fale Burmans dagböcker över resor genom Jämtland 1793-1802
(Äldre maskinskriven avskrift).

Fale Burmans anteckningar om Jämtland, i urval (1930).

Gertrud Dahléns berättelser om Jul, Julkusar och Faster Lotta
Redigerade av Märit Magnusson.

Märta Hedmans brev till Linnea Österud 1928-1967 
Redigerad av Eva Sundin.

Sockenbeskrivningar från Jämtland och Härjedalen 1818–1821, insända till Jämtlands läns Kungl. Hushållningssällskap (1941).

Urkunder rörande Jämtlands läns tillkomst. Med inledning av Erik Hamrell. Andra utökade upplagan (1965). Kan köpas på Landsarkivet i Östersund. Pris 10 kr

Vi gör historien läsbar