Kontaktuppgifter

Ordförande: landsarkivarie Maria Press  tel 010-476 89 02
Sekreterare:  Agneta Brink  tel 010-476 89 22
Kassör: Carina Strömberg

e-post: ordf@fornskrift.se

Postadress:
Jämtlands läns fornskriftsällskap
co/Landsarkivet i Östersund
Arkivvägen 1
831 52 Östersund

Org.nr 893201-5954

Medlemsavgiften är 100 kr per år.
Den sätts in på Plusgiro 4445441. Kom ihåg att ange ditt namn och adress!

Vi har nu också Swish. Numret  är 123 121 4451

Vi gör historien läsbar