Domböcker

Om titeln inte är en länk  så saknas digital utgåva. Boken kan då köpas på Landsarkivet.

Domböcker och landstingsprotokoll
16211710

Slagsmål, incest, ölstölder och mökränkningar. I få andra historiska källor kommer man människan så nära som i häradsrätternas domböcker. I de jämtländska domböckerna och landstingsprotokollen kryper man vardagsjämten in på livet. Målen behandlar naturligtvis inte bara de brutalare sidorna i tillvaron utan vittnar även om fridsammare strävanden som exempelvis uppodling av mark som legat öde och förbättrande av vägar och skolundervisning.

 1621–1648

Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll. I.
Jämtlands domböcker 1621–1628 (1933)

Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll. II.
Jämtlands domböcker 1634–1643  (1934)

Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll. III.
Jämtlands landstingsprotokoll 1621–1643 (1939). Med register till alla delarna.

Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll. IV. 1647–1648. Utgivna av Kjell Hoffman (1989). Bok. Pris 50 kr

1648–1710

Alsens tingslags domboksprotokoll 1649–1679
Redigerade av Curt Malting

Hackås tingslags domboksprotokoll 1649–1679
Redigerade av Curt Malting

Hallens tingslags domboksprotokoll 1648–1700
Redigerade av Andreas Tegen

Hallens tingslags domboksprotokoll 1701-1710
Redigerade av Andreas Tegen

Hammerdals tingslags domboksprotokoll 1649–1690
Redigerade av Georg Hansson

Hammerdals tingslags domboksprotokoll 1691–1700
Redigerade av Georg Hansson

Lillhärdals tingslags domboksprotokoll 1649-1690
Redigerade av Nils Erik Eriksson

Lits tingslags domboksprotokoll 1649–1690
Redigerade av Sonja Olausson Hestner och Monica Kämpe

Lits tingslags domboksprotokoll 1691–1700
Redigerade av Sonja Olausson Hestner och Andreas Tegen

Offerdals tingslags domboksprotokoll 1649–1690
Redigerade av Curt Malting

Offerdals tingslags domboksprotokoll 1691-1700 
Redigerade av Curt Malting

Ovikens tingslags domboksprotokoll 1649–1690
Redigerade av Curt Malting

Ovikens tingslags domboksprotokoll 1691–1700
Redigerade av Andreas Tegen

Ragunda tingslags domboksprotokoll 1649–1690
Redigerade av Tobias Sundin

Ragunda tingslags domboksprotokoll 1691–1700
Redigerade av Tobias Sundin

Revsunds tingslags domboksprotokoll 1649–1700
Redigerade av Ingegerd Richardsson

Rödöns tingslags domboksprotokoll 1649–1700
Redigerade av Sonja Olausson Hestner och Andreas Tegen

Sunne tingslags domboksprotokoll 1691–1700
Redigerade av Georg Hansson och Andreas Tegen

Sunne tingslags domboksprotokoll 1649–1690
Redigerade av Andreas Tegen, Martin Ahlström, Mats Göransson, Georg Hansson och Mia Nilsson

Svegs tingslags domboksprotokoll 1649–1690
Redigerade av Marianne Andersson

Undersåkers tingslags domboksprotokoll 1649–1690
Redigerade av Karin Bark

Undersåkers tingslags domboksprotokoll 1691–1700
Redigerade av Karin Bark

Skogsavvittringens protokoll 17551779

Protokollen från skogsavvittringen i Jämtland utgör ett värdefullt historiskt källmaterial, inte bara för att följa avvittringsprocessen i sig, med sina motsättningar mellan bönder på gamla hemman, nybyggare, stat och skogsbruksintressenter, utan också för de rikliga upplysningarna om hur gårdar och utmarker brukades på den tiden, om gränser och ortnamn. I protokollen ingår även referat av äldre tiders handlingar, som bönder lagt fram i rätten för att försvara sina rättigheter till skog och mark.

Skogsavvittringen i Jämtland. Protokoll rörande Ragunda tingslag och Borgvattnet 1759–1779
Redigerade av Anders Sjöberg

Skogsavvittringen i Jämtland. Protokoll rörande Ragunda tingslag 1755–1758. Andra, utökade utgåvan. 
Redigerade av Anders Sjöberg

Saköreslängder 16011645

I början av 1600-talet lydde Jämtland och Härjedalen under kung Kristian IV av Danmark-Norge. Detta var en tid då befolkningen ansågs behöva fostras och kontrolleras. Olika former av ohörsamhet gentemot överheten slogs ned hårt och handlingar som ansågs syndfulla kriminaliserades och beivrades i en aldrig förr skådad omfattning. Kungen förbjöd till exempel att ungdomar sov tillsammans på tillfälliga bäddar på golvet under gästabud, något som var sed i Tröndelagen och Jämtland. Detta blev nu belagt med dryga bötesstraff, även om vederbörande behöll kläderna på.

Från denna tid finns saköreslängder bevarade. I dem kan vi ta del av vilka förseelser som fogdarna i Jämtland och Härjedalen beivrade och krävde in böter för. De är publicerade i en kommenterad utgåva som också innehåller ett par speciella längder över så kallat fredsköp, inkrävt efter Kalmarkriget 1611–13. Bakom utgåvan ligger ett forskarlag bestående av Olof Holm (huvudredaktör), Georg Hansson, Christer Kalin, Per Sörlin och Karl Göran Eriksson.

Böter och fredsköp. Jämtlands och Härjedalens saköreslängder 1601–1645
Utgiven 2016 av Landsarkivet i Östersund och Jämtlands läns fornskriftsällskap. Medarbetare: Olof Holm, Georg Hansson, Christer Kalin, Per Sörlin, Karl-Göran Eriksson. 328 sidor. ISBN: 91-87276-27-5. Pris: 225 kr.  Nu kan boken laddas ner som PDF gratis.


Ladda ner PDF här:  Holm, O. et al. 2016. Böter och fredsköp – full version

Gårdar och arrenden. Jämtlands och Härjedalens bygsellängder 1601-1645 (2023)

Utgivna av Georg Hansson och Olof Holm med ortsregister utarbetat av Karl Göran Eriksson.  Boken kostar 250 kr, men medlemmar köper den för rabatterat pris, 200 kr.  Porto 90 kr tillkommer.  Den  beställs på e-post: ordf@fornskrift.se

Bygsellängderna innehåller uppgifter om arrendeavtal på kronans gårdar och avradsland och om den speciella avgift, bygseln, som samlades in i samband med att avtalen ingicks.
I fogdarnas handskrivna räkenskaper upptas bygselintäkterna tillsammans med saköresintäkterna (böterna). Denna bok anknyter på så sätt till Fornskriftsällskapets tidigare utgåva Böter och fredsköp. Jämtlands och Härjedalens saköreslängder 1601–1645 (2016).

Rannsakningsprotokoll 1613

Åren 1611-1612 hölls Jämtland ockuperat av svenska trupper. Jämtarna, som undvek att bekämpa ockupanterna, betraktades av den danska överheten som förrädare. Genom en serie av rättegångar försökte man få fram vilka dessa var, samtliga bondgårdar och deras brukare undersöktes. Resultatet av ”räfsten” blev att alla som – på ett eller annat sätt – gått de svenska ockupanterna till mötes miste sin rätt till de hemman de ärvt och brukat. Med en utförlig översikt av Baltzarfejden och flera register.

Räfsten med jämtarna 1613. Rannsakningsprotokollen efter Baltzarfejden
Utgiven 1959 av Hasse Petrini. Pris: 90 kr

Vi gör historien läsbar