Alla inlägg av maria.press@riksarkivet.se

Utgivning

Vi har gett ut ca 50  källavskrifter både i bokform och som gratis nedladdningsbara PDF-filer. Det mesta finns tillgängligt digitalt eftersom böcker som blivit utsålda har skannats och lagts ut.  Skulle länk saknas till en utgivning finns avskriften ännu bara som bok och kan då köpas från Landsarkivet i Östersund.  Vi har systematiserat avskrifterna tematiskt under menypunkten Utgivning.

Transkribus

Sedan 2018 har Fornskriftsällskapet så smått börjat utforska möjligheterna med dataprogrammet Transkribus. Det är en programvara som använder articifiell intelligens (AI) för att lära sig läsa gammal skrift. Det görs genom bildigenkänning – programmet kan inte förstå texten utan lär sig  att känna igen bokstävernas former från olika epoker. Läs mer om det och följ våra experiment med verktyget under fliken Transkribus.

 

Medverka

Du är välkommen att bli medlem i Fornskriftsällskapet och hjälpa till att göra historien läsbar!  Vi har två avskriftsgrupper som möts regelbundet på Landsarkivet och hjälper varandra. Vi har också en grupp som jobbar med Transkribus – ett dataprogram som genom Artificiell Intelligens  lär sig läsa gammal skrift. Dessutom jobbar vi med  att spåra upp gamla dokument som finns i privat ägo för att skriva av dem, och att informera om verksamheten på olika sätt. Vi behöver din hjälp!

Medlemskapet kostar 100 kr per år.

Mejla till ordf@fornskrift.se