Transkribus

Sedan 2017 har Fornskriftsällskapet så smått börjat utforska möjligheterna att göra avskrifter med dataprogrammet Transkribus. Transkribus använder artificiell intelligens (AI) för att lära sig läsa gammal skrift.

Programmet kan inte förstå texten utan lär sig  att känna igen bokstävernas former. Programmet tränas genom att man matar in skannade originalkällor och avskrifter av dessa och på så sätt skapar en modell.  Modellen kan sedan användas för att läsa andra texter från samma epok.

Det blir alltid en del fel i den maskingenererade texten, men vi har lyckats få en träffsäkerhet på ca 90 %.  Det beror på att vi haft så många välgjorda avskrifter skapa modellen med.

Transkribus är utvecklat i Österrike genom ett EU-projekt. Från och med 2019 drivs det som ett europeiskt kooperativ (Transkribus.eu) Några av Fornskriftsällskapets medlemmar gick en kurs i programvaran 2018 då Günter Mühlberger från Innsbruck besökte oss.  Vi är något av pionjärer i Sverige när det gäller att prova ut verktyget, och vi kommer att dela med oss av våra erfarenheter här, så följ med! 

Vi vill gärna ha fler krafter med i detta arbete – så ta kontakt om du känner dig hugad!

En av grundarna av Transkribus, Günter Mühlberger från Innsbruck höll kurs för oss 2018.

Vi gör historien läsbar