Gör historien läsbar

var uppropet när Fornskriftsällskapet 2014 startade en ny, ’modern’ avskriftsgrupp. Med stöd av Länskulturen startade projektet ”För eget välbefinnande och samhällets nytta” där vi samlade historiskt intresserade personer, både vana och ovana arkivbesökare, för att som frivilligarbetare göra avskrifter av yngre källmaterial.

Många människor har idag stora problem med att överhuvudtaget läsa handskriven text, och därför är det många gånger nödvändigt med transkribering, för att arkivmaterial ska kunna användas. Tanken med ”Gör historien läsbar” har varit att välja ut material för avskrift som kan intressera en bredare publik, och som också kan användas i undervisning, t. ex. sockenstämmo- och föreningsprotokoll, receptsamlingar, dagböcker, levnadsbeskrivningar och uppteckningar om seder och bruk. Cirka 20 frivilliga är idag engagerade i detta arbete.

Följande avskrifter har hittills publicerats:

W. Peterson-Bergers brev till Helga Englund, 1902-1925
redigerade av Eva Sundin.
Gertrud Dahléns berättelser om Jul, Julkusar och Faster Lotta
redigerade av Märit Magnusson.

 

 

 

Vi gör historien läsbar