Jämtlands läns fornskriftsällskap
             
Stadgar Bli medlem Bok-
utgivning
    NYTT! Digital
utgivning
Startsida Länkar

 

 

 
 

Skrifter utgivna av Jämtlands läns fornskriftsällskap

Skrifterna finns att köpa genom genom Landsarkivet i Östersund (se nedan). Titlar utan pris är slutsålda men finns tillgängliga som .pdf-filer. Klicka på titlarna och läs mer!

Om du inte har Adobe Reader på din dator, hämta här.       Se sidan som utskriftsvänlig .pdf-fil.XVI
BÖTER och FREDSKÖP. Jämtlands och Härjedalens saköreslängder 1601-1645. Utgivna av Olof Holm, Georg Hansson och Christer Kalin. Med en historisk inledning av Per Sörlin och ortsregister utarbetat av Karl-Göran Eriksson (2016).
Pris: 225 kr (medlemspris: 150 kr)
 
XV
Olof Bertilssons kyrkobok, förd i Sveg och Offerdal 1636–1668. Utarbetad av Solbritt Hellström och Christer Kalin (2006). Pris: 90 kr
 
[XIV]
 
Freden i Brömsebro 1645. Trohetsederna med alla undertecknare från Jämtland, Härjedalen och Dalarna. Utgivna av Kjell Hoffman (2000). Pris 50 kr
 
[XIII]
 
Jämtlands och Härjedalens diplomatarium, del 3. 1520–1530. Utarbetad av Olof Holm (1995). Pris 50 kr
XII
 
Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll. IV. 1647–1648. Utgivna av Kjell Hoffman (1989). Pris 50 kr
Rättelseblad här
 
XI
 
Räfsten med jämtarna 1613. Rannsakningsprotokollen efter Baltzarfejden. Utg. av Hasse Petrini (1959).
Pris 90 kr
 
X
 
Jämtländska ortnamn på 1560-talet. Ortsregister till jämtländska räkenskaper 1564–1571 (1953)
 
IX
 
Jämtländska räkenskaper 1564–1571. II. Räkenskaper 1568–1571 (1948)
 
VIII
 
Jämtländska räkenskaper 1564–1571. I. Räkenskaper 1564–1567 (1944)
 
VII
Sockenbeskrivningar från Jämtland och Härjedalen 1818–1821, insända till Jämtlands läns Kungl. Hushållningssällskap (1941)
 
VI Kyrkoarkiven i länsarkivet i Östersund 1939. En översikt. Utarbetad av länsarkivarie R. Svedlund (1939)
 
V
 
Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll. III. Jämtlands landstingsprotokoll 1621–1643 (1939)
Med Register till alla delarna

 
IV
 
Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll. II. Jämtlands domböcker 1634–1643  (1934)
 
III
 
Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll. I. Jämtlands domböcker 1621–1628 (1933)
 
II
 
Urkunder rörande Jämtlands läns tillkomst. Med inledning av Erik Hamrell. Andra utökade upplagan (1965).
Pris 10 kr
 
I
 
Fale Burmans anteckningar om Jämtland, i urval (1930)
 Landsarkivet i Östersund, Arkivvägen 1, 831 52 Östersund. Tel: 010-476 89 00. e-post

Landsarkivet säljer även Jämtlands och Härjedalens diplomatarium, del 1 och 2, tillsammans åtta häften, varav två registerhäften.

 

 

Jämtlands läns Fornskriftsällskap © Version 4 (18/10 2016)