Jämtlands läns fornskriftsällskap
             
Stadgar Bli medlem Bok-
utgivning
    NYTT! Digital
utgivning
Startsida Länkar

 

 

 

Fyra nya utgåvor i serien KÄLLOR TILL JÄMTLANDS OCH HÄRJEDALENS HISTORIA presenterades på årsmötet:

Hackås tingslags domboksprotokoll 1649-1679. Redigerade av Curt Malting. Läs den här.


Åre sockenstämmoprotokoll 1754-1863. Redigerade av Karin Bark. Läs den här.


Föllinge sockenstämmoprotokoll 1761-1863. Redigerade av Rolf Olsson. Läs den här.


Hotagens sockenstämmoprotokoll 1797-1862 och Frostvikens dito 1822-1863. Redigerade av Rolf Olsson. Läs den här.
Vi har gjort
en liten folder som berättar om Fornskriftsällskapets verksamhet - sprid den gärna!
Den finns här.

 

 

 

Version 23 (28/3 2019)