Jämtlands läns fornskriftsällskap
             
Stadgar Bli medlem Bok-
utgivning
    NYTT! Digital
utgivning
Startsida Länkar

 

 

 

Fyra nya utgåvor i serien KÄLLOR TILL JÄMTLANDS OCH HÄRJEDALENS HISTORIA presenterades på årsmötet den 20 mars:

Häggenås sockenstämmoprotokoll 1821-1862. Redigerade av Birgitta Nyman. Läs den här.

Ragunda tingslags domboksprotokoll 1649-1690. Red. av Tobias Sundin. Läs den här.

Rödöns sockenstämmoprotokoll 1821-1862. Redigerade av Märta Olsson och Georg Hansson.

Skogsavvittringen i Jämtland. Protokoll från Ragunda tingslag 1759-1779. Red. av Anders Sjöberg.

De två senare kommer att publiceras inom kort.


Vi har gjort
en liten folder som berättar om Fornskriftsällskapets verksamhet - sprid den gärna!
Den finns här.

 

 

 

Version 20 (22/3 2018)