Jämtlands läns fornskriftsällskap
             
Stadgar Bli medlem Bok-
utgivning
    NYTT! Digital
utgivning
Startsida Länkar

 

 

 

Tre nya utgåvor i serien KÄLLOR TILL JÄMTLANDS OCH HÄRJEDALENS HISTORIA är nu klara:

Rödöns sockenstämmoprotokoll 1742-1862, samt De äldstes råds protokoll 1750-1761. Redigerade av Märta Olsson. Läs den här.

Undersåkers tingslags domboksprotokoll 1691-1700. Red. av Karin Bark. Läs den här.

Skogsavvittringen i Jämtland. Protokoll rörande Ragunda tingslag och Borgvattnet 1759-1779. Red. av Anders Sjöberg. Läs den här.Vi har gjort
en liten folder som berättar om Fornskriftsällskapets verksamhet - sprid den gärna!
Den finns här.

 

 

 

Version 21 (20/12 2018)