Jämtlands läns fornskriftsällskap
             
Stadgar Bli medlem Bok-
utgivning
    NYTT! Digital
utgivning
Startsida Länkar

 

 

 

Årsmötet hålls
tisdagen den 20 mars 2018, kl. 18:00 på Landsarkivet.

Efter årsmötet, kl. 19:00, kommer vi att berätta om arbetet med avskrivningen av Lits tingslags domböcker, 1649-1690. Det blir lite om en del svårigheter man kan stöta på när man skriver av gamla handskrifter… Hur gick det till på tinget? Vad togs upp där, och vilka följder kunde det få?
Vi har gjort
en liten folder som berättar om Fornskriftsällskapets verksamhet - sprid den gärna!
Den finns här.

 

 

 

Version 19 (7/3 2018)