Jämtlands läns fornskriftsällskap
             
Stadgar Bli medlem Bok-
utgivning
    NYTT! Digital
utgivning
Startsida Länkar

 

 

 

 

 

Jämtländska räkenskaper 1564 - 1571. II.
Räkenskaper 1568 - 1571. Utgiven 1948, VIII + 392 sidor, 15x22 cm. Med sockenregister.

I boken ingår - förutom själva räkenskaperna - en jordebok för 1568, tiondelängder och mantalsregister, samt några mindre längder.

Länk till .pdf

<Tillbaka

 

 

Version 1 (22/4 2009)