Avskrifter
Jämtlands läns fornskriftsällskap
             
Stadgar Bli medlem Bok-
utgivning
    NYTT! Digital
utgivning
Startsida Länkar

 

 

 

 

 

Jämtländska räkenskaper 1564 - 1571. I.
Räkenskaper 1564 - 1567. Utgiven 1944, XVIII + 288 sidor, 15x22 cm. Med sockenregister till jordebok och tiondelängder.

I inledningen ges en bakgrund till den svenska ockupationen av Jämtland, som gett upphov till de räkenskaper som presenteras här. I boken ingår - förutom själva räkenskaperna - en jordebok för 1565, tiondelängder och saköreslängder samt flera andra längder och "register" över t.ex. prostetull, tiondesmör och kyrkogångspenningar.

Länk till .pdf

<Tillbaka

 

 

Version 1 (22/4 2009)