Jämtlands läns fornskriftsällskap
             
Stadgar Bli medlem Bok-
utgivning
    NYTT! Digital
utgivning
Startsida Länkar

 

 

 

 

 

Sockenbeskrivningar från Jämtland och Härjedalen 1818 - 1821, insända till Jämtlands läns Kungl. Hushållningssällskap. Utgiven 1941, X + 268 sidor, 15x22 cm, trådhäftad. Person- och utförligt innehållsregister.

Hushållningssällskapet hade i varje socken en korresponderande ledamot, som meddelade uppgifter om sin hembygd. Bland ämnen som omfattas kan nämnas socknens läge och geografi, priser på olika varor, klimat, åkerbruk, missväxt, ohyror, fiske och jakt, slöjd och hushållning.

Länk till .pdf

<Tillbaka

 

 

Version 1 (22/4 2009)