Jämtlands läns fornskriftsällskap
             
Stadgar Bli medlem Bok-
utgivning
    NYTT! Digital
utgivning
Startsida Länkar

 

 

 

 

 

Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll. I.
Jämtlands domböcker 1621 - 1628. Utgiven 1933, 268 sidor, 15x22 cm.
Med tingsregister och förteckning över i domboken ingående protokoll.

Dessa protokoll är en källa av oskattbart värde för utforskandet av Jämtlands rättsliga, ekonomiska och kulturella förhållanden under 1600-talets förra hälft samt för släkt-, gårds- och bygdehistoriska undersökningar.

Länk till .pdf
Länk till register.pdf

<Tillbaka

 

 

Version 1 (22/4 2009)