Jämtlands läns fornskriftsällskap
             
Stadgar Bli medlem Bok-
utgivning
    NYTT! Digital
utgivning
Startsida Länkar

 

 

 

 

 

Urkunder rörande Jämtlands läns tillkomst. Med inledning av Erik Hamrell. Utgiven 1932; andra utökade upplagan 1965. 84 sidor, 15x22 cm, trådhäftad.
Pris: 10 kr
- beställ från Landsarkivet.

Här presenteras skrivelser och yttranden, liksom Kungl. Maj:ts beslut år 1810 om inrättandet av Jämtlands län. Härtill kommer en redogörelse för tillståndet i länets skogar år 1811, samt relationer om länets tillstånd, år 1811, 1815 och 1820.

 

<Tillbaka

 

 

Version 2 (12/2 2017)