Jämtlands läns fornskriftsällskap
             
Stadgar Bli medlem Bok-
utgivning
    NYTT! Digital
utgivning
Startsida Länkar

 

 

 

 

 

BÖTER och FREDSKÖP
Jämtlands och Härjedalens saköreslängder 1601-1645.

Utgivna av Olof Holm, Georg Hansson och Christer Kalin. Med en historisk inledning av Per Sörlin och ortsregister utarbetat av Karl Göran Eriksson (2016). 368 sidor, 155x225 mm, limhäftad.
Pris: 225 kr (medlemspris: 150 kr) - beställ från Landsarkivet.

I början av 1600-talet lydde Jämtland och Härjedalen under kung Kristian IV av Danmark-Norge. Detta var en tid då befolkningen ansågs behöva fostras och kontrolleras. Olika former av ohörsamhet gentemot överheten slogs ned hårt och handlingar som ansågs syndfulla kriminaliserades och straffades i en aldrig förr skådad omfattning.
     I saköreslängderna antecknades vilka som betalat böter för olika förseelser och vilka förseelser det gällde. Här nämns också avrättningar och värderingar av egendom. I boken finns även ett par speciella längder över Fredsköp, inkrävt efter Kalmarkriget (Baltzarfejden) 1611-13, samt en artikel om landskapens länsherrar och fogdar.

 

<Tillbaka

 

 

Version 1 (20/6 2016)