Jämtlands läns fornskriftsällskap
             
Stadgar Bli medlem Bok-
utgivning
    NYTT! Digital
utgivning
Startsida Länkar

 

 

 

 

 

Olof Bertilssons kyrkobok förd i Sveg och Offerdal, 1636 - 1668. Utarbetad av Solbritt Hellström och Christer Kalin (2006). 364 sidor, 14x18 cm, trådbunden.
Pris: 90 kr - beställ från Landsarkivet.

Kyrkoherde Olof Bertilsson Angdalinus (född i Ongdal i Norge) var verksam i Sveg åren 1636-1641 och i Offerdal 1642-1668. Boken är inte bara en ren ministerialbok med uppräkning av döpta, vigda och begravda. Den innehåller även många noteringar som speglar en dåtida kyrkoherdes glädjeämnen och vedermödor i det dagliga arbetet.

 

<Tillbaka

 

 

Version 3 (23/2 2017)