Jämtlands läns fornskriftsällskap
             
Stadgar Bli medlem Bok-
utgivning
    NYTT! Digital
utgivning
Startsida Länkar

 

 

 

 

 

Freden i Brömsebro 1645.
Trohetsederna med alla undertecknare från Jämtland, Härjedalen och Dalarna. Utgiven 2000, 48 sidor, 19x28 cm, trådhäftad. Pris: 50 kr - beställ från Landsarkivet.

I denna skrift publiceras, för första gången, namnen - med bomärken och sigill - på alla de 256 präster, länsmän och nämndemän som i november 1645 på Frösön, i Sveg och i Älvdalen undertecknade trohetsederna till den svenska kronan.

Skriften är en intressant källa inte bara för historiker och släktforskare utan även för namn- och språkforskare. Med färgbild av orginalet och renskrift på samma uppslag.

<Tillbaka

 

 

 

Version 2 (12/2 2017)