Jämtlands läns fornskriftsällskap
             
Stadgar Bli medlem Bok-
utgivning
    NYTT! Digital
utgivning
Startsida Länkar

 

 

 

 

 

Jämtlands och Härjedalens diplomatarium. Tredje delen 1520 - 1530, utarbetad av Olof Holm. Utgiven 1995, XII + 314 sidor, 17x22 cm, trådhäftad.
Pris: 50 kr
- beställ från Landsarkivet.

Jämtlands läns Biblioteks Diplomatariekommitté utgav under åren 1943-1991 Jämtlands och Härjedalens diplomatarium, med brev och andra handlingar för tiden 1257 till 1519. Dessa utkom i två delar med sammanlagt åtta häften. Tack vare studeranden Olof Holm blev det möjligt att utge ytterligare en del.

Olof Holm har också utarbetat ett Supplement till Jämtlands och Härjedalens diplomatarium. Det innehåller, förutom ett 60-tal brev som saknas i Diplomatariets tre delar, en mängd omdateringar, rättelser och anmärkningar, samt register. Supplementet ingår som nummer 3 i Landsarkivets serie Forskningsrapporter.

<Tillbaka

 

 

Version 2 (12/2 2017)