Jämtlands läns fornskriftsällskap
             
Stadgar Bli medlem Bok-
utgivning
    NYTT! Digital
utgivning
Startsida Länkar

 

 

 

 

 

Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll. IV, 1647 - 1648. Utgivna av Kjell Hoffman 1989, 156 sidor, 14x21 cm. Med orts- och personregister samt ordförklaringar. Pris: 50 kr - beställ från Landsarkivet.
Ett rättelseblad finns här

Slagsmål, incest, ölstölder och mökränkningar. I få andra historiska källor kommer man människan så nära som i häradsrätternas domböcker.

I den här utgåvan av de jämtländska domböckerna och landstingsprotokollen kryper man vardagsjämten in på livet. Målen behandlar naturligtvis inte bara de brutalare sidorna i tillvaron utan vittnar även om fridsammare strävanden som exempelvis uppodling av mark som legat öde och förbättrande av vägar och skolundervisning.

<Tillbaka

 

 

Version 3 (12/2 2017)