Jämtlands läns fornskriftsällskap
             
Stadgar Bli medlem Bok-
utgivning
    NYTT! Digital
utgivning
Startsida Länkar

 

 

 

 

 

Räfsten med jämtarna 1613, rannsakningsprotokollen efter Baltzarfejden. Utgivna av Hasse Petrini, 1959, XIV + 266 sidor, 15x23 cm, trådhäftad.
Pris: 90 kr
- beställ från Landsarkivet.

Åren 1611-1612 hölls Jämtland ockuperat av svenska trupper. Jämtarna, som undvek att bekämpa ockupanterna, betraktades av den danska överheten som förrädare. Genom en serie av rättegångar försökte man få fram vilka dessa var, samtliga bondgårdar och deras brukare undersöktes. Resultatet av "räfsten" blev att alla som - på ett eller annat sätt - gått de svenska ockupanterna till mötes miste sin rätt till de hemman de ärvt och brukat.

Med en utförlig översikt av Baltzarfejden och flera register.

<Tillbaka

 

 

Version 2 (12/2 2017)