Jämtlands läns fornskriftsällskap
             
Stadgar Bli medlem Bok-
utgivning
    NYTT! Digital
utgivning
Startsida Länkar

 

 

 

 

 

Jämtländska ortnamn på 1560-talet.
Ortsregister till Jämtländska Räkenskaper 1564 - 1571. Utgiven 1953, IV + 100 sidor, 15x22 cm.

I boken ingår dels ett genomgående alfabetiskt register och dels ett sockenvis uppställt register.

Länk till .pdf

<Tillbaka

 

 

Version 1 (22/4 2009)