Jämtlands läns fornskriftsällskap
             
Stadgar Bli medlem Bok-
utgivning
    NYTT! Digital
utgivning
Startsida Länkar

 

 

 

Bli medlem i Jämtlands läns fornskriftsällskap.

Medlemsavgift för 2019 är 100 kr. Medlemmar får 30% rabatt vid köp av sällskapets bokutgivning.

Avgiften sätts in på plusgiro 44 45 44 - 1

Adress: Jämtlands läns fornskriftsällskap
c/o Landsarkivet
Arkivvägen 1
831 52 Östersund
 
  ordf@fornskrift.se
  webbm@fornskrift.se

 

 

 

Version 4 (22/3 2018)