Jämtlands läns fornskriftsällskap
             
Stadgar Bli medlem Bok-
utgivning
    NYTT! Digital
utgivning
Startsida Länkar

 

 

 

Vid sidan av den traditionella källutgivningen i bokform publicerar Fornskriftsällskapet, tillsammans med Landsarkivet i Östersund och Föreningsarkivet i Jämtlands län, även en rad så kallade orienterande avskrifter. Dessa avskrifter publiceras digitalt, och kan fritt nedladdas från sällskapets hemsida i form av pdf-dokument.

Det material som presenteras i avskrift har stor bredd - från 1600-talets domböcker till brev och dagböcker från 1900-talet. Det rör sig både om äldre avskrifter som skannats, men framför allt material som kontinuerligt produceras av deltagarna i sällskapets avskriftsgrupper. I grupperna deltar historiskt intresserade personer som på sin fritid hjälper till med detta värdefulla arbete, och därmed gör det möjligt för akademiska forskare, skolelever och andra att ta del av historiskt källmaterial.

Redan 2009 startade en grupp personer arbetet med att skriva av domstolsprotokoll för tiden 1645-1690, vilket i vissa fall har utökats till 1700. Dessa, liksom senare sockenstämmo-protokollen, ger en ovärderlig inblick i enskilda människors liv och det lokala samhällets utveckling. Dessa avskrifter, och även en del annat äldre källmaterial finner du här: Källor till Jämtlands och Härjedalens historia.

För många personer är även 1800- och 1900-talets handskrifter svåra att tyda, och Fornskriftsällskapet har därför under senare år också börjat göra avskrifter av modernare, och ofta mer lättillgängligt, material så som brevsamlingar, dagböcker, folklivsskildringar och föreningsprotokoll m.m. Dessa avskrifter finner du här: Gör historien läsbar.

Vill du också delta i Fornskriftsällskapets avskriftsarbete? Anmäl dig till ordf@fornskrift.se


 

 

 

Version 2 (21/2 2017)