Jämtlands läns fornskriftsällskap
             
Stadgar Bli medlem Bok-
utgivning
    NYTT! Digital
utgivning
Startsida Länkar

 

 

 

Källor till Jämtlands och Härjedalens historia

Fornskriftsällskapet publicerar, tillsammans med Landsarkivet i Östersund, en rad orienterande avskrifter av äldre handlingar, framför allt domstols- och sockenstämmoprotokoll, men även brev/diplom och mycket annat. Utgåvorna är fritt nedladdningsbara pdf-dokument.

Följande avskrifter har hittills publicerats:

Häggenås sockenstämoprotokoll 1821-1862 redigerade av Birgitta Nyman.
Ragunda tingslags domböcker 1649-1690 redigerade av Tobias Sundin.

Alsens tingslags domböcker 1649-1679 redigerade av Curt Malting.
Hammerdals tingslags domböcker 1649-1690
samt 1691-1700 redigerade av Georg Hansson.

Lits tingslags domböcker 1649-1690 red. av Sonja Olausson Hestner och Monica Kämpe.
Offerdals tingslags domböcker 1649-1690
samt 1691-1700 redigerade av Curt Malting.

Revsunds tingslags domböcker 1649-1700 red. av Ingegerd Richardsson.
Svegs tingslags domböcker 1649-1690 red. av Marianne Andersson.
Undersåkers tingslags domböcker 1649-1690 redigerade av Karin Bark.

Härjedalsbrev 1531-1645 redigerade av Christer Kalin.
Skogsavvittringen i Jämtland 1755-1758 Protokoll från Ragunda tingslag red. av Anders Sjöberg.
      Andra, utökade utgåvan.

Fale Burmans dagböcker över resor genom Jämtland 1793-1802 Äldre maskinskriven avskrift.
Jämtlands avradsland 1649 och 1666 Äldre maskinskriven avskrift.

 

 

 

Version 14 (22/3 2018)